info@linaboot.nl  |  06 - 47 12 98 67

LINA BOOT

SYSTEEMOPSTELLING

REIKI

HOLISTISCH MODEL

OVER MIJZELF

CONTACT

SYSTEEMOPSTELLING

 

Zoals de ouden zongen,

piepen de jongen

Vanaf je geboorte kijk je naar het gedrag van je (voor)ouders en hoe zij met elkaar en het leven omgaan. Zo leert het kind over waarden en normen binnen de directe familie. Het is letterlijk: ”Jong geleerd, oud gedaan”. En juist omdat het kind in alles afhankelijk is van zijn ouders, zal het altijd loyaal zijn aan deze waarden. Zo functioneert het gezin, op latere leeftijd de samenleving en de maatschappij.

 

Ook de zaken waar niet over gesproken wordt, hebben hun invloed op het (familie)systeem. Juist het gedrag en/of de persoon waar niet over gesproken wordt, hebben een grote invloed op het systeem en op het leven van de vraagsteller. Met systeemopstellingen kijken we naar de gebeurtenissen en keuzes van jouw voorouders en waar die nog steeds invloed hebben op jouw leven.  Hierbij zijn we niet naar schuld op zoek. Maar naar erkenning van wat er is gebeurd. En wat er in de dynamiek van een systeem  is voorgevallen. Het verleden is niet te veranderen, maar hoe je ernaar kijkt, wel. Tijdens een opstelling krijg je altijd nieuw inzicht en gedragsverandering ten opzichte van jouw “probleem”.

 

Voor Wie?

 

Bij verslavingsproblemen, gedragsstoornissen, eetstoornissen, depressie of burn-out. Invaliditeit en verlies/rouw. Allerhande relatie-problemen die zich door de jaren blijven herhalen.

 

Verder zijn er geen belemmerende redenen, waardoor je niet met een opstelling kan meedoen. Behalve een leeftijd grens van 18 jaar. Daarbij dient een volwassene, ouder of verzorger, de minderjarige te begeleiden.

Hoe werkt het?

 

Een systeemopstelling is een therapeutische sessie dat in groepsverband plaatsvindt. Eén van de deelnemers brengt een vraagstuk in, waar hij of zij inzicht in wil krijgen. Om het antwoord op het vraagstuk inzichtelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van representanten. Representanten zijn deelnemers van deze sessie. De representanten worden op de plek gezet voor b.v. familie, collega's of gevoelens, van de vraagstellende deelnemer. Op deze manier wordt het zichtbaar, waar de angel van 'het probleem' zit.

 

De representanten worden ondervraagd door de begeleider over hun gevoelens en houding ten opzichte van elkaar en de situatie. Zo worden de achterliggende aspecten van het vraagstuk zichtbaar. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben bijgedragen aan de huidige situatie in het dagelijks leven van de deelnemer.

Die verstrikkingen zijn vaak het gevolg van onverwerkte gevoelens van je voorouders door gebeurtenissen in hun leven (zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders). De vraagstellende deelnemer kan onbewust en onbedoeld belast worden met deze onverwerkte gevoelens.

 

Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de huidige situatie. Zo kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van een systeemopstelling zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

De grondlegger van systeemopstellingen

 

De Duitse psychotherapeut Bert Hellinger is de grondlegger van systemisch werken. Hij is geboren in 1925 en tot op de dag van vandaag nog steeds actief in het vorm geven van deze methode. Juist daarom blijven systeemopstellingen het dynamisch en krachtig gereedschap.

 

De methode is niet onomstreden.

Algemeen

 

Mensen kijken naar het verleden, als iets dat onomstotelijk vast staat, waar niets meer aan te veranderen is (in beton gegoten). Ten dele is dat waar! Maar ook al blijven feiten de feiten, hoe je ermee omgaat is altijd aan jou.

 

 

Pijn is onvermijdelijk,

maar lijden is een optie!

 

 

Vaak is het enige wat nodig is om weer te genieten van jouw leven, jouw kijk op de situatie te veranderen en wat afstand te nemen.

Deelnemen aan een systeemopstelling?

 

Om een systeemopstelling werkelijk te begrijpen, adviseer ik je een opstelling mee te maken. Dat is mede de reden waarom ik je de eerste systeemopstelling kosteloos aanbiedt.

Interesse? Neem gerust contact met mij op!